Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Najprostrze media

25

Do podstawowych mediów elektronicznych zaliczane jest radio. To za jego pośrednictwem przekazywanie różnego typu treści poprzez fale stało się rzeczywistością. Dopiero w kolejnych etapach pojawiły się telewizja i Sieć. Z jakiego rozwiązania technologicznego ludzkość była zadowolona przede wszystkim? Pierwsze produkty radiofonii były oczywiście szeroko omawiane, nie można mimo wszystko przyrównywać ich do Internetu. Sieć internetowa wpłynęła na szybki i zawrotny wzrost sposobności do komunikacji międzyludzkiej i technologii. Obecnie pozyskiwanie informacji, nawet tych szczególnie skrywanych okazuje się być tak normalne jak oddychanie. Kulturę masową tworzą ludzie, którzy tak naprawdę nie identyfikują się z jakimkolwiek krajem. Dla nich nie mają znaczenia granice państw lub kultura, w ich mniemaniu domem jest cały świat. Charakterystyczną cechą kultury masowej okazuje się być również jej jednorodność. Kiedyś oddalone od siebie o wiele kilometrów ludy bardzo się od siebie różniły. Dziś ludzie na całym globie żywią się tak samo i noszą ubrania identycznych producentów. Ostatnim wyróżnikiem jest wygląd fizyczny, którego ujednolicić nie można. Kultura globalna oczywiście wciąż się zmienia, wyniki owych procesie będziemy mgli oglądać już w najbliższych latach.

http://www.youtube.com/watch?v=goNgfG8mxsk

Jak obecnie przekazywane są wiadomości

56

Informacja była od zarania dziejów towarem pożądanym. Osoby, które sporo wiedziały oraz umiały to wykorzystać żyły w dostatku. Dziś sytuacja prezentuje się identycznie. Zmianie uległy tylko środki masowego przekazu. W początkowej fazie najważniejszym środkiem przekazu był umysł oraz głos człowieka, za jakiś czas również pismo. Następnym etapem było powstanie radia i telefonu, które bardzo ułatwiły ogólną komunikację. Niebywałym przełomem w światowej komunikacji okazał się być, jednak Internet oraz mobilny aparat komórkowy. Z pomocą tych rozwiązań można nie tylko się komunikować, ale także przekazywać sobie informacje tekstowe. Nie wpływa na to godzina oraz lokalizacja. Najpoważniejszym problemem jest, jednak infiltracja wszystkich powszechnie dostępnych wiadomości. Obecnie o wiele bardziej niż wcześniej trzeba dbać o swoją prywatność oraz dane, które przekazujemy innym. Bardzo często mają miejsce sytuacje związane na przykład z kradzieżą tożsamości. Nie powinniśmy dlatego przekazywać istotnych dla nas danych ludziom, których nie znamy i którym nie ufamy. Nie chodzi tutaj tylko o poufne treści, ale nawet numer dowodu lub adres zamieszkania. Tego rodzaju zdarzenia niestety okazują się być obecnie powszechne.

http://www.youtube.com/watch?v=8K6M715Jjjk