Jak obecnie przekazywane są wiadomości

56

Informacja była od zarania dziejów towarem pożądanym. Osoby, które sporo wiedziały oraz umiały to wykorzystać żyły w dostatku. Dziś sytuacja prezentuje się identycznie. Zmianie uległy tylko środki masowego przekazu. W początkowej fazie najważniejszym środkiem przekazu był umysł oraz głos człowieka, za jakiś czas również pismo. Następnym etapem było powstanie radia i telefonu, które bardzo ułatwiły ogólną komunikację. Niebywałym przełomem w światowej komunikacji okazał się być, jednak Internet oraz mobilny aparat komórkowy. Z pomocą tych rozwiązań można nie tylko się komunikować, ale także przekazywać sobie informacje tekstowe. Nie wpływa na to godzina oraz lokalizacja. Najpoważniejszym problemem jest, jednak infiltracja wszystkich powszechnie dostępnych wiadomości. Obecnie o wiele bardziej niż wcześniej trzeba dbać o swoją prywatność oraz dane, które przekazujemy innym. Bardzo często mają miejsce sytuacje związane na przykład z kradzieżą tożsamości. Nie powinniśmy dlatego przekazywać istotnych dla nas danych ludziom, których nie znamy i którym nie ufamy. Nie chodzi tutaj tylko o poufne treści, ale nawet numer dowodu lub adres zamieszkania. Tego rodzaju zdarzenia niestety okazują się być obecnie powszechne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.